Hotel Name Rating WiFi Location Starting Price Action
Taj Lake Palace Udaipur

Lake Pichola
INR 31,500.00
Fateh Prakash Palace Udaipur Rajasthan

The City Palace Complex
INR 16,000.00
Taj Aravali Resort & Spa - Udaipur

Kheemach Kheda
INR 12,500.00
Amar Kothi - Udaipur - Rajasthan

Pichola Lake
INR 0.00
Mahendra Prakesh - Udaipur - Rajasthan

Pichola Lake
INR 0.00
Leela Palace Udaipur - Rajasthan

Leela palace
INR 0.00
Udai Kothi - Udaipur - Rajasthan

Pichola Lake
INR 0.00
Jagat Niwas - Udaipur - Rajasthan

Lalghat
INR 0.00
Jhadol Safari Resort - Udaipur - Rajasthan

Jhadol
INR 0.00
Kankarwa Haveli - Udaipur - Rajasthan

Pichola Lake
INR 0.00
Amet Haveli - Udaipur / Rajasthan

Pichola Lake
INR 0.00
Justa Rajputana, Udaipur Resort - Udaipur / Rajasthan

Hiran Magri
INR 0.00
Shikarbadi Hotel Udaipur Rajasthan

Udaipur Suburbs
INR 0.00
Jaiwana Haveli - Udaipur - Rajasthan

Lalghat
INR 0.00
Heritage Resort - Udaipur - Rajasthan

Nagda
INR 0.00
Amantra Comfort Hotel - Udaipur / Rajasthan

New Fatehpura
INR 0.00
Chunda Palace - Udaipur / Rajasthan

Pichola Lake
INR 0.00
Fateh Garh - Udaipur - Rajasthan

Sisarma
INR 0.00
Club Mahindra Udaipur Rajasthan

Near Indo American School
INR 0.00
Ramada Udaipur Resort and Spa Udaipur Rajasthan

Rampura Circle
INR 0.00
Shiv Niwas Palace Udaipur Rajasthan

Pichola Lake
INR 0.00
The Lalit Laxmi Vilas Palace - Udaipur / Rajasthan

Fateh Sagar Lake
INR 0.00
Trident Udaipur Rajasthan

Near Pichola Lake
INR 0.00
The Oberoi Udai Vilas Udaipur Rajasthan

Haridasji Ki Magri
INR 0.00
Jagmandir Island Palace Udaipur Rajasthan

Pichola Lake
INR 0.00
RAAS Devigarh - Udaipur - Rajasthan

Nagda
INR 0.00